Winkelmandje tonen (0 Artikel) Uw accountVerlanglijstje tonenNaar de kassa

Mold Max™ 30 /1 kg

Mold Max™-siliconen zijn met tin uitgeharde siliconenrubberverbindingen met uitzonderlijke werkeigenschappen en houdbaarheid. Mold Max™-siliconen zijn voorzien van de exclusieve "Libra™"-katalysator van Smooth-On voor een lange levensduur van de bibliotheek.

Mold Max™ siliconen kunnen worden gepigmenteerd met o.a. Silc Pig™ siliconen kleurstoffen. Verwerkingstijd voor de gietbare siliconen is 45 minuten en ze harden binnen een nacht uit bij kamertemperatuur.

Het vacuüm ontluchten van gemengd materiaal met behulp van een vacuümpomp wordt aanbevolen.

KENMERKEN

- Mold Max™-siliconen reproduceren de fijnste details en zijn geschikt voor een verscheidenheid aan industriële en kunstgerelateerde toepassingen, waaronder het maken van mallen voor het reproduceren van prototypen, meubels, beeldhouwwerken en architecturale elementen.

- Mold Max™ 30 kan worden verdikt met THI-VEX™-verdikker voor 'brush-on' toepassingen - Shore-hardheid 30 A - Kleur Lichtroze - Mengverhouding op gewicht 100A : 10B

- Mold Max™-siliconen kunnen worden gebruikt om een ​​verscheidenheid aan materialen te gieten, waaronder was, gips, laagsmeltende legeringen/metalen en urethaan-, epoxy- of polyesterharsen (zonder gebruik van een lossingsmiddel).

moldmaxseriestb.pdf [22 KB]

Instructions

Important - you must weigh Part A & B components using a gram scale to be successful with Mold Max™ silicones.

Safety – Use in a properly ventilated area (“room size” ventilation). Wear safety glasses, long sleeves and rubber gloves to minimize contamination risk. Wear vinyl gloves only. Latex gloves will inhibit the cure of the rubber.

Store and use material at room temperature 23°C. Storing material at warmer temperatures will also reduce the usable shelf life of unused material. These products have a limited shelf life and should be used as soon as possible.

Applying a Sealer / Release Agent - Mold Max™ rubber may be inhibited by sulfur based clays resulting in tackiness at the pattern interface or a total lack of cure throughout the mold. If compatibility between the rubber and the surface is a concern, a small-scale test is recommended. Apply a small amount of rubber onto a non-critical area of the pattern. Inhibition has occurred if the rubber is gummy or uncured after the recommended cure time has passed. To prevent inhibition, a “barrier coat” of clear acrylic lacquer sprayed directly onto the pattern is usually effective. Allow to thoroughly dry. Although not usually necessary, a release agent will make demolding easier when casting into or over most surfaces. Ease Release™ 200 is a proven release agent for making molds with silicone rubber and for releasing new silicone from cured silicone. Mann Ease Release™ products are available from Form X

MEASURING & MIXING - Before you begin, pre-mix Part B thoroughly to re-disperse pigments that may have settled. Using a gram scale, dispense required amounts of parts A and B into a mixing container and mix for 3 minutes. Scrape the sides and bottom of the container several times. After mixing parts A and B, vacuum degassing is recommended to eliminate any entrapped air in liquid rubber. Your vacuum pump must pull a minimum of 1 Bar / 100 KPa. Leave enough room in container for material expansion. Vacuum material until it rises, breaks and falls. Vacuum for 1 minute after material falls.

Pouring / Curing / Post Curing - For best results, pour your mixture in a single spot at the lowest point of the containment field. Let the rubber seek its level up and over the model. A uniform flow will help minimize entrapped air. The liquid rubber should level off at least 1.3 cm over the highest point of the model surface. Allow the mold to cure overnight (at least 16 hrs) at room temperature 23°C before demolding. Post curing the mold an additional 4 hours at 65°C will eliminate any residual moisture and alcohol that is a byproduct of the condensation reaction that can inhibit the cure of some urethane resins and rubbers. Allow mold to cool to room temperature before using. Do not cure rubber where temperature is less than 18°C.

Thickening Mold Max™ Silicones For Brush-on Application - THIVEX™ is made especially for thickening Smooth-On’s Mold Max™ 30 silicone for vertical surface application (making brush-on molds). Different viscosities can be attained by varying the amount of THI-VEX™. Apply a thin coat of rubber. Wait for rubber to become “tacky” before applying next coat. Final mold thickness should be at least 1 cm. Allow rubber to cure overnight before applying support shell. See the THI-VEX™ technical bulletin (available from Smooth-On or your Smooth-On distributor) for full details.

Accelerating Mold Max™ Silicones - FastCat™ 30 silicone rubber accelerator will accelerate the cure time of Mold Max™ 30 silicone rubber. Use in place of (or in combination with) Mold Max™ regular Part B catalyst, FastCat™ 30 for Mold Max 30 will reduce the demold time from overnight to as little as 30 minutes. See the technical bulletin for FastCat™ 30 for exact mix ratios and cure times. Using these accelerators will result in a shorter library life of the mold.

Thinning Mold Max™ Silicones - Silicone Thinner™ is a non-reactive silicone fluid that will lower the mixed viscosity of tin cure (condensation) or platinum cure (addition) silicone rubber products. Silicone Thinner™ offers the following advantages: [1] A lower mixed viscosity (A+B) means that the rubber will de-air faster when vacuuming; [2] Mixed rubber (A+B) will flow better over intricate model detail; [3] Silicone Thinner™ will lower the ultimate shore hardness (durometer) of cured silicone rubber; [4] Pot life (working time) is increased in proportion to the amount of Silicone Thinner™ used. A disadvantage is that ultimate tear and tensile are reduced in proportion to the amount of Silicone Thinner™ added, however knotty tear properties of the Mold Max™ Series rubbers are unaffected. It is not recommended to exceed 10% by weight of total system (A+B). See the Silicone Thinner™ technical bulletin (available from SmoothOn or your Smooth-On distributor) for full details.

Mold Performance & Storage - The physical life of the mold depends on how you use it (materials cast, frequency, etc.). Casting abrasive materials such as concrete can quickly erode mold detail, while casting non-abrasive materials (wax) will not affect mold detail. Before storing, the mold should be cleaned with a soap solution and wiped fully dry. Two part (or more) molds should be assembled. Molds should be stored on a level surface in a cool, dry environment.

direct leverbaar

42,70 EUR

Prijs inclusief 21% BTW
Verzendgewicht: 1.2 kg
set (A+B)

Instructies

Belangrijk: u moet de componenten van deel A en B wegen met behulp van een gramweegschaal om succesvol te zijn met Mold Max™-siliconen.

Omdat geen twee toepassingen hetzelfde zijn, wordt een kleine testtoepassing aanbevolen om de geschiktheid voor uw project te bepalen als de prestaties van dit materiaal in het geding zijn.

Veiligheid – Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Draag een veiligheidsbril, lange mouwen en rubberen handschoenen om het risico op besmetting te minimaliseren. Draag alleen vinylhandschoenen. Latexhandschoenen remmen de uitharding van het rubber. Bewaar en gebruik het materiaal bij kamertemperatuur 23°C. Door materiaal bij warmere temperaturen op te slaan, wordt ook de bruikbare houdbaarheid van ongebruikt materiaal verkort. Deze producten zijn beperkt houdbaar en dienen zo snel mogelijk te worden gebruikt.

Het aanbrengen van een afdichtmiddel / lossingsmiddelMold Max™-rubber kan worden geremd door op zwavel gebaseerde kleien, wat resulteert in kleverigheid op het grensvlak van het patroon of een totaal gebrek aan uitharding in de hele mal. Als compatibiliteit tussen het rubber en het oppervlak een probleem is, wordt een kleinschalige test aanbevolen. Breng een kleine hoeveelheid rubber aan op een onbelangrijk gebied van het patroon. Er is remming opgetreden als het rubber gomachtig of niet uitgehard is nadat de aanbevolen uithardingstijd is verstreken. Om remming te voorkomen, is een "barrièrelaag" van heldere acryllak die rechtstreeks op het patroon wordt gespoten meestal effectief. Goed laten drogen. Hoewel dit meestal niet nodig is, zal een lossingsmiddel het ontvormen gemakkelijker maken bij het gieten in of over de meeste oppervlakken. Ease Release™ 200 is een bewezen lossingsmiddel voor het maken van mallen met siliconenrubber en voor het losmaken van nieuwe siliconen uit uitgeharde siliconen. Mann Ease Release™ producten zijn verkrijgbaar bij FormX.

Meten en mengen - Voordat u begint, moet u Deel B grondig voormengen om pigmenten die mogelijk zijn neergedaald opnieuw te dispergeren. Doseer met behulp van een gramweegschaal de benodigde hoeveelheden van de onderdelen A en B in een mengbeker en meng gedurende 3 minuten. Schraap de zijkanten en onderkant van de container meerdere keren. Na het mengen van deel A en B wordt vacuüm ontluchting aanbevolen om eventuele ingesloten lucht in vloeibaar rubber te verwijderen. Uw vacuümpomp moet minimaal 1 Bar/100 KPa trekken. Laat voldoende ruimte in de container voor materiaaluitzetting. Stofzuig het materiaal totdat het stijgt, breekt en valt. Stofzuig gedurende 1 minuut nadat het materiaal is gevallen.

Gieten / Curing / Post Curing - Voor de beste resultaten giet je je mengsel op één plek op het laagste punt van het insluitveld. Laat het rubber zijn niveau omhoog en over het model zoeken. Een uniforme stroom zal helpen om ingesloten lucht te minimaliseren. Het vloeibare rubber dient minimaal 1,3 cm af te vlakken boven het hoogste punt van het modeloppervlak. Laat de mal een nacht (minstens 16 uur) uitharden bij kamertemperatuur 23°C voordat je hem uit de mal haalt. Als de mal nog eens 4 uur bij 65°C wordt uitgehard, worden alle resterende vocht en alcohol verwijderd die een bijproduct zijn van de condensatiereactie die de uitharding van sommige urethaanharsen en rubbers kan belemmeren. Laat de vorm afkoelen tot kamertemperatuur voor gebruik. Hard rubber niet uit bij een temperatuur lager dan 18°C.

Verdikking en verdunning van Mold Max™-siliconen - THI-VEX™ is speciaal gemaakt voor het verdikken van Smooth-On's Mold Max™ 30 siliconen voor verticale applicatie ('brush-on' mallen). Verschillende viscositeiten kunnen worden bereikt door de hoeveelheid THI-VEX™ te variëren. Breng een dunne laag rubber aan. Wacht tot het rubber "kleverig" wordt voordat u de volgende laag aanbrengt. De uiteindelijke maldikte moet minimaal 1 cm zijn. Laat het rubber een nacht uitharden voordat u een steunschaal aanbrengt. Silicone Thinner™ is een niet-reactieve vloeistof die de viscositeit van tin-uithardende (condensatie) of platina-uithardende (toevoeging) siliconenproducten verlaagt. Het wordt niet aanbevolen om 10 gewichtsprocent van het totale systeem (A+B) te overschrijden.

Versnelling van Mold Max™-siliconenFastCat™ 30 of Accel-T™ siliconenrubberversnellers versnellen de uithardingstijd van Mold Max™ siliconenrubbers. Gebruik in plaats van (of in combinatie met) Mold Max™ reguliere Deel B-katalysator. Accel-T™ kan worden gebruikt met Mold Max™ 30. Let op: de werktijd wordt verminderd in verhouding tot de hoeveelheid FastCat™ of Accel-T™ die wordt toegevoegd. Het gebruik van deze versnellers resulteert in een kortere levensduur van de mallen.

Mal-prestaties en opslag - De fysieke levensduur van de vorm hangt af van hoe u deze gebruikt (gegoten materialen, frequentie, enz.). Het gieten van schurende materialen zoals beton kan de details van de mal snel uithollen, terwijl het gieten van niet-schurende materialen (was) geen invloed heeft op de details van de mal. Voordat u de mal opbergt, moet deze worden schoongemaakt met een zeepoplossing en volledig worden droog geveegd. Tweedelige (of meer) mallen moeten worden geassembleerd. Mallen moeten op een vlakke ondergrond in een koele, droge omgeving worden bewaard.

Hier vindt u onze produkten gerangschikt naar diverse toepassingsmogelijkheden, zoals: Lifecasting, boetseren, afvormen, gieten, make-up, stuntwerk, dentaalwerk en studie.

FormX Newsletter Nieuwsbrief Over ons Contact Verkoopvoorwaarden Verzending we have vacancies FormX Academy Merken Toepassingen Is dit de baan voor jou?

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en u de best mogelijke online ervaring te bieden. Door op "alles accepteren" te klikken gaat u hiermee akkoord. Geavanceerde instellingen